zbiornik wodny

Gdzie mogą być stosowane folie pehd i geomembrany?

Folie pehd i geomembrany stosowane są powszechnie jako skuteczne uszczelnienie składowisk odpadów komunalnych. Geomembrany są również fantastycznymi produktami, z których wykonuje się uszczelnienia w obrębie obiektów magazynowych, czy też w obrębie obiektów, które odpowiadają za dystrybucję paliw płynnych. Jeżeli chcą Państwo skutecznie zabezpieczyć korpusy drogowe przed wodą gruntową, to nowoczesne folie pehd są najlepszym rozwiązaniem. […]