Jak wygląda diagnoza psychologiczna?

Diagnoza psychologiczna to proces, który ma na celu kompletne wyjaśnienie wszelkich przyczyn przede wszystkim trudności w uczeniu się lub w ogólnym zachowaniu. Potocznie zwykle nazywa się ją tylko badaniem. Nie ma to jednak zupełnie nic wspólnego z normalną wizytą u lekarza. Podczas spotkania z psychologiem oraz pedagogiem nasze dziecko lub już nastolatek wykonuje wiele zadań, których celem jest ocenienie potencjałów i ewentualnych braków. Psycholog oferujący pomoc w postawieniu diagnozy, w swojej pracy wykorzystuje bardzo standardowe testy psychologiczne, a także pedagogiczne. Dzięki temu możliwe jest porównanie wszystkich wyników otrzymanych przez badanego klienta z jego normami wiekowymi.

Ile czasu jest potrzebne na postawienie diagnozy psychologicznej?

Na taką diagnozę psychologiczną musimy przeznaczyć ok. 3 godzin. Dlatego też wszyscy klienci umawiani są na dany dzień i konkretną godzinę. Dobry psycholog i jego asystenci dokładają wszelkich starań, aby badanie psychologiczne odbyło się w jednym terminie wraz z badaniem pedagogicznym.

Diagnoza u dzieci

Diagnoza psychologiczna dziecka jest to próba wyjaśnienia wszelkich czynników i różnych mechanizmów psychologicznych, która wpływają na powstawanie wszystkich zgłaszanych problemów oraz powstania owych problemów. Służy dokładnemu poznaniu dziecka, jego wszystkich możliwości rozwoju, różnych zachowań, specyfiki kłopotów w funkcjonowaniu szkolnym, a także osobniczym, w różnych relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych. Wskazuje udział wszystkich czynników organicznych, środowiskowych, a także psychologicznych w tworzeniu i utrzymywaniu się nieodpowiednich form zachowań, jak i również funkcjonowania. Może dotyczyć całego funkcjonowania psychicznego konkretnej osoby np. inteligencja oraz osobowość lub tylko jednego z elementów funkcjonowania osoby np. pierwszorzędne potrzeby, system wartości.

Jakie zadanie ma poradnia psychologiczna?

Jednym z podstawowych zadań poradni psychologicznych jest diagnoza wszystkich dzieci, a także młodzieży. Diagnozą zajmuje się Grzegorz Kurowski (świadczący usługi jako psycholog Wrocław) oraz pedagog, a przeprowadzone przez nich badania uzupełniane są w miarę konkretnych potrzeb badaniami od innych specjalistów np. neurologa. Na badanie zgłaszane są przede wszystkim dzieci i młodzież przez rodziców lub ewentualnie prawnych opiekunów. Młodzież pełnoletnia ma prawo zgłaszać się samodzielnie. Wykorzystanie takiej diagnozy, jak i wszelkich innych usług takich poradni jest dobrowolne, a także bezpłatne. Rodzice muszą wyrazić zgodę na badanie swojej pociechy. Proces całej diagnozy i jego uzyskany wynik ma charakter wieloaspektowy. Każdy wniesiony problem ma swoją konkretną specyfikę, która znacznie wpływa na dobór wszelkich czynności diagnostycznych. Dlatego stosuje się zróżnicowane metody oraz różne techniki badawcze.

Diagnoza kliniczna powinna być podstawą postępowania naukowego wyróżniając wszystkie zasady metodologii wszystkich badań np. celowości, rzetelność czy trafności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *